Våra tjänster

Genomförda uppdrag

Citationstecken

stråla samarbetar med Sveriges största teknikkonsultföretag så som Afry, WSP, Sweco och COWI. Några exempel på uppdrag vi genomfört för dessa:

”Situationsträning för uppdragsledare”

”Praktisk vidareutbildning i kommunikation för uppdragsledare”

”Effektivisering av ledningsgruppens arbetssätt”

”Stöd i anbudsprocess med mervärdebedömning”

”Chefscoaching för mellanchef – realisering av strategisk aktivitetsplan”

Star

E-POST  hakan.hansen@strala.se, kristina.hansen@strala.se
TELEFON  0708‑74 27 72 el. 0703‑97 64 97
BESÖKSADRESS  stråla AB, Risåsgatan 16, 413 07 Göteborg

Copyright 2022 © stråla AB