Hur vi gör

Citationstecken
Vi brukar kalla våra insatser för tränings­läger

stråla får konsulter att tänka på nya sätt kring sina uppdrag. De kommer att investera mer tid i kvalitativ planering och våga föra dialoger som tidigare känts onödiga eller till och med skrämmande. Våra insatser leder till ett hållbart förbättrat agerande.

Yrkesrollen som teknikkonsult är komplex och spänner över många kunskapsfält. En utbildningsinsats värd namnet behöver kunna matcha och svara upp mot konsultens allt mer komplicerade verklighet.

Vi brukar kalla våra insatser för träningsläger. Vi menar att en utbildning inte ska vara generell utan specifikt fokuserad på uppdraget som uppdragsledare eller chef. Den ska träna deltagarna i de utmaningar som de möter i sin vardag.

För att tänka nytt behöver våra hjärnor exponeras för flera perspektiv

Pedagogisk forskning och vår erfarenhet visar att det krävs både nya insikter, reflektion och praktisk träning när kvalificerade yrkesmänniskor ska förmås att uthålligt förbättra sitt agerande. Insikter kan exempelvis uppstå när deltagarna får ta del av ett nytt teoriområde. Det kan också innebära att de genom reflektion och diskussion ges möjlighet att skapa nya tankekartor. Att plötsligt förstå bakomliggande mönster och orsaker till sitt eget och andras agerande är exempel på detta.

Reflektion är en avgörande komponent för allt lärande som syftar till djup förståelse.

Formen för strålas insatser

Reflektionen har sin plats både under våra utbildningar och i form av individuella uppgifter mellan tillfällena. På så sätt ges förutsättningar för ett personligt ansvarstagande för individens nya agerande.

Viss kunskap kan bara uppnås genom praktik. Övningar i kommunikationsförmåga och rollspelsövningar på för yrkesrollen relevanta dialogsituationer ges stort utrymme, inte minst i våra utbildningar för uppdragsledare.

Star

E-POST  hakan.hansen@strala.se, kristina.hansen@strala.se
TELEFON  0708‑74 27 72 el. 0703‑97 64 97
BESÖKSADRESS  stråla AB, Risåsgatan 16, 413 07 Göteborg

Copyright 2022 © stråla AB