Våra tjänster

Coacha chefer i realisering av strategier

Citationstecken

Goda idéer och intentioner som inte realiseras förblir just bara idéer. Vi stöttar chefer i att göra verklighet av enhetens handlingsplan.

Uppdraget som linjechef hos en teknikkonsult innebär stora utmaningar, inte minst när det handlar om att prioritera sin tid. Chefens roll som utvecklare av sin verksamhet och sina medarbetare är avgörande för framgångsrik konsultverksamhet. Trots detta får ett mer långsiktigt utvecklingsarbete ofta stå tillbaka för att hantera vardagens uppkomna frågeställningar och rena brandsläckningar.

Att se skogen för alla träd

stråla hjälper chefer att sortera vad som är viktigast på kort och lång sikt och hur tiden bäst ska prioriteras. Vår coachning syftar till att förverkliga enhetens handlingsplan i alla delar, även de som är utmanande. Exempel på svåra områden kan vara att förändra sig själv eller sina medarbetare, att utmana invanda tankemönster och anamma nya arbetssätt.

Andra typer av insatser från oss där vi ger chefen mer direkt stöd är:

Star

E-POST  hakan.hansen@strala.se, kristina.hansen@strala.se
TELEFON  0708‑74 27 72 el. 0703‑97 64 97
BESÖKSADRESS  stråla AB, Risåsgatan 16, 413 07 Göteborg

Copyright 2022 © stråla AB