Vad vi vet

Citationstecken
Vi vet hur er vardag och era utmaningar ser ut

Genom vår djupa kännedom om branschen kan vi leverera hög effekt på jämförelsevis kort tid. För er innebär det lågt bortfall av debiterbar tid.

Logiken i konsultaffären, vardagen för en uppdragsledare och kundernas förväntningar är unika för teknikkonsultbranschen.

stråla har gjort över 200 uppdrag för teknikkonsulter och över 400 intervjuer med uppdragsledare, chefer och beställare.

Att förstå vår kund är inte bara vackra ord för oss

När vi hävdar att vi har god insikt i teknikkonsulters vardag baserar vi det på över 200 genomförda utvecklingsinsatser och utbildningar för teknikkonsulter. Som en del av våra uppdrag har vi genomfört över 400 intervjuer med uppdragsledare, projektörer, chefer och inte minst med era beställare. Vi har med andra ord en mycket bra bild av vilka situationer som är de mest avgörande i er verksamhet. Intervjuerna fokuserar på att kartlägga hur dessa situationer vanligtvis fungerar i dag och hur de skulle kunna hanteras på ett bättre sätt. Vi undersöker hur konsulter och beställare vanligtvis tänker, känner och agerar i dessa kritiska situationer. Inte minst utforskar vi nyfiket vilka hinder och missförstånd som ligger till grund för ett ibland icke ändamålsenligt agerande. Exempel på detta kan vara att nedprioritera planering av uppdraget eller vänta med att meddela kunden en förväntad förändring.

En kompetent och hårt arbetande yrkesgrupp

Våra förstudier och utvecklingsinsatser har också lärt oss att teknikkonsulter - förutom att vara högutbildade och djupt kunniga inom sin kärnkompetens - är en mycket hårt arbetande, plikttrogen och ambitiös yrkesgrupp. Dessutom är hög arbetsbelastning och snäva tidsramar en naturlig del av vardagen för de flesta i branschen. Detta är något som har stor bärighet på utformningen av våra insatser.

Star

E-POST  hakan.hansen@strala.se, kristina.hansen@strala.se
TELEFON  0708‑74 27 72 el. 0703‑97 64 97
BESÖKSADRESS  stråla AB, Risåsgatan 16, 413 07 Göteborg

Copyright 2022 © stråla AB