Våra tjänster

Uppnå höga mervärden i anbud

Citationstecken

stråla erbjuder ett komplett stöd för att vinna anbud med hjälp av höga mervärden. Vi driver arbetet med att svara på vad kunden verkligen frågar efter, inte vad som kanske är enklast eller roligast att beskriva.

Mervärden i upphandlingar

Komplexiteten i stora projekt gör att era beställare vill försäkra sig om att ni har förmågan att framgångsrikt leda och styra ert uppdrag. Detta gäller inte minst när projektets förutsättningar förändras.

Era kunder vill känna sig trygga i att ni kommer att leverera ett framgångsrikt projekt både med avseende på kostnadskontroll, kvalitet och relationer.

Stödet från stråla

Anbudets mervärdesbeskrivningar ger er möjligheter att profilera er som den leverantör som bäst förstår kundens utmaningar. Då krävs att ni kan beskriva arbetssätt och processer för att framgångsrikt hantera projektets risker och ändrade förutsättningar.

Majoriteten av frågeställningarna berör kommunikation, ledning och styrning – inte tekniska lösningar. Det gäller att hålla fokus på rätt saker i arbetet med mervärden, såväl i produktionen av den skriftliga genomförandebeskrivningen som i förberedelser inför presentation eller intervju.

Förutom branschspecifik kännedom är Kristina Hansen djupt kunnig i att i praktiken träna individer i presentationsteknik. Med sin bakgrund som sångerska och sångpedagog har hon metoder för att hjälpa även ovana presentatörer att kommunicera med stor trygghet och självklarhet.

Sedan våren 2015 har Kristina Hansen coachat och stöttat i 19 anbudsarbeten för stora eller på annat sätt strategiskt viktiga projekt där kunden har använt sig av mervärden i utvärderingen. I 75% av projekten har vår kund fått högst poäng av tillgängliga mervärden. (Mars 2020)

Efter tilldelningsbeslut får våra kunder ofta höra från beställaren att de kommunicerat med stor trovärdighet hur de ska ta sig an projektets utmaningar. Detta gäller både i det skriftliga anbudet och vid den muntliga presentationen. Dessutom upplevs de som ett påläst och sammansvetsat team.

Med stråla som partner får ni ett effektivt anbudsarbete där färre nyckelpersoner hos er behöver avsätta tid. Vi erbjuder även stöd i att förbättra er process för anbud och att implementera denna. Ett genomarbetat anbudsarbete lägger dessutom grunden för ett lyckat projekt, något som både ni, era kunder och slutanvändarna har stor nytta av.

Star

E-POST  hakan.hansen@strala.se, kristina.hansen@strala.se
TELEFON  0708‑74 27 72 el. 0703‑97 64 97
BESÖKSADRESS  stråla AB, Risåsgatan 16, 413 07 Göteborg

Copyright 2022 © stråla AB