Våra tjänster

Presentations­teknik för tekniska specialister

Citationstecken

Låt inte din osäkerhet för hur du ska förbereda och genomföra din presentation stå i vägen för att nå ut med din kunskap!

Det finns många missförstånd kring vad som gör någon till en god presentatör. En vanlig föreställning är att vissa människor är födda till att prata inför folk och andra inte. Den som lyckas påverka från podiet tillskrivs någon slags karisma eller magiska egenskaper. Kortfattat tros sådana individer ha förmågan att tala inför andra utan varken förberedelser eller manus.

Dessa missförstånd är djupt olyckliga. De hindrar människor från att våga mer och utvecklas som presentatörer. De leder dessutom till att många av oss får lyssna på presentationer utan genomtänkt syfte eller fokus på publikens intressen.

Presentationer i yrkesrollen

Att hålla mer eller mindre publika presentationer är något som ingår i yrket som teknisk specialist. Djup kunskap inom ett område innebär dock inte per automatik en förmåga att förmedla den kunskapen på ett motiverande och lättfattligt sätt.

På strålas kurser i presentationsteknik får du en djupare insikt om varför din förmåga att utgå ifrån mottagarens perspektiv är nyckeln till hur du ska nå din publik. Du får också en karta och enkla verktyg för hur du ska bygga upp och strukturera din presentation. Utbildningen innehåller dessutom övningar i kroppsspråk och röstanvändning, så att du kan lyfta ditt framförande till den nivå det förtjänar.

strålas utbildningar i presentationsteknik

Utbildningen innehåller teori, reflektion och mycket praktisk övning – både i att på kort tid ta fram kortare presentationer och i att presentera. Du kommer att få diskutera i grupp, jobba parvis och individuellt samt få coachning av Kristina Hansen inför övriga på ditt framförande. Mellan de två tillfällena får du en hemuppgift i form av att ta fram ett manus för en kortare presentation eller del av presentation som du kan använda dig av i din yrkesvardag.

Exempel på moduler från utbildningen:

Star

E-POST  hakan.hansen@strala.se, kristina.hansen@strala.se
TELEFON  0708‑74 27 72 el. 0703‑97 64 97
BESÖKSADRESS  stråla AB, Risåsgatan 16, 413 07 Göteborg

Copyright 2022 © stråla AB