Våra tjänster

Träning av uppdragsledare

Citationstecken

Våra utbildningar resulterar i uppdragsledare som på djupet förstår att prioritera planering och proaktiv dialog.

Vi brukar säga att uppdragsledaren är motorn i teknikkonsult-affären. Oavsett om det handlar om att leda ett infrastruktur- eller husbyggnadsprojekt är det uppdragsledarens förmåga till planering och kommunikation som avgör om projektet blir lönsamt, ger nöjda kunder och skapar arbetsro i uppdragsorganisationen.

Dessa förmågor är inget den blivande teknikkonsulten får träna på under sin tekniska eller naturvetenskapliga utbildning. Traditionella projektledarutbildningar ger å andra sidan ett stort antal verktyg för planering och uppföljning, men dessa är egentligen bara en uppsättning kartor. Det saknas en metod för hur man i praktiken kommunicerar med andra människor.

Kommunikationsförmåga är en praktisk kunskap

I strålas utbildningar tränas deltagarna med tidseffektiva metoder. Uppdragsledare och teknikansvariga får i praktiken lära sig hur man genom möten och dialoger motiverar andra människor. Vi tränar dem i att etablera nya vanor så att planering och förberedelser prioriteras.

Alla våra uppdrag inleds med att vi gör en förstudie, främst i form av intervjuer med ett urval av deltagarna och deras chefer. Vi vet vilka situationer i uppdragsledarens vardag som har störst hävstång. Vi har kunskap om hur uppdragsledare, projektteam och inte minst beställare agerar och tänker kring dessa situationer. Det är specifikt dessa situationer vi utbildar i och som deltagarna får reflektera kring och träna på.

Effektiv kommunikation kräver självinsikt

Vi vet också från mycket forskning att våra hjärnor lurar oss, inte minst när vi är stressade, till att rationalisera ickerationella beteenden. Detta leder till att uppdragsledare ofta gör fel prioriteringar. De kanske hoppar över planering, låter bli att förankra beslut eller undviker att lyfta känsliga frågor. I våra utbildningar får deltagarna kunskap om hur våra hjärnor fungerar under stress. De får reflektera kring på vilka sätt detta påverkar deras beslutsfattande och prioriteringsförmåga.

Våra insatser för uppdragsledare har ett mycket genomarbetat upplägg bestående av relevant teori, reflektion och inte minst praktiska övningar i kommunikation, självinsikt och svåra dialoger. Utbildningarna leder till ett förbättrat agerande och denna förbättring är bestående över tid.

Star

E-POST  hakan.hansen@strala.se, kristina.hansen@strala.se
TELEFON  0708‑74 27 72 el. 0703‑97 64 97
BESÖKSADRESS  stråla AB, Risåsgatan 16, 413 07 Göteborg

Copyright 2022 © stråla AB