Våra tjänster

Driva fram gemensamt fokus

Citationstecken

Med stråla i rummet får du som chef ett målinriktat workshoparbete. Utmanande frågeställningar lyfts och diskuteras. Du slipper dessutom ensam bära ansvaret för att processen drivs framåt.

Strategi- och förändringsimplementering har ett tidsfönster. Det är viktigt att ha fokus på rätt saker och att arbeta i en form som ger energi och framdrift i processen. stråla är chefens effektiva verktyg för att leda och driva workshops och diskussioner, både med ledningsgruppen och hela personalen.

Att leda samtal mellan teknikkonsulter

Teknikkonsulter är i hög grad självtänkande och självgående individer och verklig förankring av strategiska beslut och förändringar kräver mer än chefens envägskommunikation.

stråla är specialiserade på din bransch och har beprövade metoder framtagna för just er. Vi vet hur utmaningarna ser ut för chefer, uppdragsledare, handläggare och projektörer. Vi känner igen och kan hantera förändringsmotstånd och bryta upp invanda tankemönster. Vi driver diskussionen i ett högre tempo och tar den ett steg längre. Våra medvetna metoder för fokusetablering ger dig stora tids- och energivinster.

Star

E-POST  hakan.hansen@strala.se, kristina.hansen@strala.se
TELEFON  0708‑74 27 72 el. 0703‑97 64 97
BESÖKSADRESS  stråla AB, Risåsgatan 16, 413 07 Göteborg

Copyright 2022 © stråla AB