våra uppdrag_nyVåra uppdrag

strålas kunder kommer från företag som erbjuder olika typer av kvalificerad rådgivning. Flera av dem tillhör landets allra största och mest välrenommerade aktörer inom sina branscher. Samtliga kännetecknas av medarbetare med hög utbildningsnivå och djup specialistkunskap samtidigt som deras kundrelationer i regel är nära och långvariga. Våra uppdrag syftar alltid till att förbättra rådgivares konkreta agerande i kritiska situationer. Exempel på sådana situationer kan vara pris- och värdediskussioner med kund, uppstartsmöten i projekt, offertpresentationer eller kundevents.

.