Vår filosofi

Vi bär på en djup övertygelse att den stora möjligheten till förbättring i kvalificerade tjänsteverksamheter består i att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag – och att denna potential i regel är mycket stor. strålas förbättringsinsatser ska alltid leda till varaktiga förbättringar i medarbetarnas agerande i den konkreta vardagen. Det nya agerandet leder i sin tur till att de strategiska målsättningarna nås. För att identifiera var de stora potentialerna till förbättring finns startar vi alltid våra uppdrag med en analys av hur de kritiska situationerna hanteras av medarbetarna idag. Våra utbildningsinsatser bygger alltid på kombinationer av teoretisk förståelse och praktisk träning. Mycket träning.