Ökad kundnöjdhet

Att sträva efter nöjda kunder är idag en självklarhet och något du vet att man aktivt måste jobba med. På pappret kan det verka enkelt att få alla medarbetare att förstå hur viktig frågan är och att agera därefter. Du vet att i praktiken är det en utmanande uppgift att få alla medarbetare att sätta kundens bästa i centrum. stråla har kompetensen att analysera din verksamhet för att hitta och utveckla de processer som är avgörande för att förbättra Nöjd-Kund-Index. Med utgångspunkt i analysen ger vi dina medarbetare bra verktyg för att hantera alla avgörande möten med kunder.