Kristina Hansen

Kristina Hansen startade stråla 2006 och har en bred erfarenhet av att leda förändringsprocesser och utveckla människors kommunikativa förmåga, såväl verbalt som inom röstanvändning och kroppsspråk. Genom sin bakgrund som sångerska och sångpedagog har Kristina rätt kompetens att göra en professionell analys av individens agerande och att ge kvalificerad feedback. Dessa kompetenser ser vi som helt avgörande för att utveckla individers förmåga att leva bolagets strategi, inte minst i affärskritiska situationer såsom säljmöten, mingelevent och presentationer.
                                               +46 (0)708-74 27 72 | kristina.hansen@strala.se

___

Håkan Hansen

Håkan Hansen har lång erfarenhet av att utveckla tjänsteföretag, både i egenskap av management-konsult, investeringsansvarig i riskkapitalbranschen och affärsutvecklingschef. Håkans fokus i stråla ligger på att förstå och förklara sambanden mellan agerandet i den konkreta arbetssituationen och olika strategiska målsättningar såsom kundnöjdhet, försäljningstillväxt och leveranskvalitet.
+46 703-96 64 97 | hakan.hansen@strala.se